Workshops och föreläsningar

Jag erbjuder ett flertal olika workshops och föreläsningar för grupper och föreningar.

De är interaktiva med publiken och innehåller övningar som deltagarna kan utföra med varandra.

Workshops innehåller fler gruppövningar medan föreläsningar är mer i undervisningsformat.

Meditation för dig som inte har tid

Att meditera är lättare och roligare än vad du kanske tror. Och det behöver inte ta särskilt mycket av din tid utan kan lätt passas in i din vardag. Vi kommer tillsammans att utforska olika meditationstekniker samtidigt som vi lär oss hur det kan ge en mer effektiv och glädjefylld vardag.   

Inquiry: konsten att ifrågasätta sig själv

För att hitta rätt svar måste vi först ställa rätt fråga. Inquiry är en inre process där vi ifrågasätter vår upplevelse om oss själva. Vad består den av? Hur uppkommer den? 

Inquiry är en typ av meditation som lockar intellektuella personer, just för att den utförs i form av fråga-svar. Den är en särskilt kraftfull metod inom meditationens värld som integrerar österländsk spiritualitet med västerlänsk psykologi.

Meditation i hjärnan

Meditation ger en bredare aktivering av hjärnan och ett mer harmoniskt kroppstillstånd. Det är visat i många vetenskapliga studier.  Här kommer vi att ta en närmare titt på vetenskapen bakom meditation. Detta är ett studieområde som är nytt, spännande och väldigt lovande för behandling av psykisk ohälsa. 

Att införa meditation i sjukvården

Meditation främjar vårt fysiska och psykiska välmående. Det har man visat i många vetenskapliga studier. Det borde därför ha sin plats inom den allmänna sjukvården. Men hur inför vi det? Och vilka hinder kommer vi att bemöta?

Duktighetssyndromet

- och befrielsen från det

Många av oss har ett behov av att vara duktiga. Det innebär att vi söker bekräftelse från en högre auktoritet som ska bedöma vår prestation som bra eller dålig. Detta gör att vi lever våra liv för att tillfredsställa andras förväntningar istället för att gå efter våra egna sanna önskningar. Vi kan använda meditation för att förstå detta tankemönster och sedan börja ta steg för att befria oss ifrån det. Då lever vi ett liv som vi själva skapar, drivet av vår inre flamma, vår passion.

Enneagram: ett personlighetssystem

9 personlighetstyper, indelade i 3 grupper. Enkelt men otroligt detaljrikt. Enneagrammet upphör aldrig att fascinera oss med hur exakt det beskriver människor.

Det är ett system för personlighetsklassifikation med ursprung i österländsk sufi spiritualitet och som sedan blev integrerad i västerländsk psykologi. Resultatet är en specifik beskrivning av olika personlighetsdrag som vi har inom oss; en karta över våra inre psykolgiska mönster. De djupa insikterna vi får av detta befriar oss från våra personliga begränsningar och gör att vi kan hitta tillbaka till vår sanna potential.

Meditation och kost

När vi mediterar börjar vi lyssna mer till kroppens behov. Det innebär att vi börjar ändra på vårt sätt att tänka kring kost. Att äta på ett sätt som är rätt för just vår kropp är också viktigt för att kunna upprätthålla våra meditationsövningar. Här tittar vi närmare på hur meditation påverkar kost och hur kost påverkar meditation.

Yoga-mindfulness

Yoga enligt gammal indisk tradition såsom utlärd av Bikash Acharya. Långsam och icke-prestationsinriktad. Syftet är att få kroppen att slappna av så att vi kan komma in i ett meditativt tillstånd. Inom yogan anser man att kroppen är inkörsporten till att komma i kontakt med vårt inre. Yogan har därför även en större existentiell signifikans.

Guidad meditation

En kombination av olika meditationsmetoder som följer varandra och som stegvis tar dig in i ett djupt och avslappnat tillstånd. Jag vägleder genom hela meditationen.

Sagt om workshops / föreläsningar

"Med sin spännande meditativa resa väcker Saleh på ett enkelt sätt en inre nyfikenhet för meditation. Han berör essentiella element så som medvetenhet och acceptans samt lär oss att vända blicken inåt."

Maria, deltagare

"Jag har under många år arbetat för att lära känna mig själv och mina reaktionsmönster bättre. Salehs worskshop förklarade mycket för mig. Många pusselbitar föll liksom på plats. Saleh själv är en fantastisk föreläsare som med entusiasm, stor kunskap och ett genuint intresse för varje enskild deltagare, gjorde ämnet levande, spännande och otroligt intressant. Jag rekommenderar alla som önskar få fördjupad förståelse för sina egna inre processer att delta på Salehs föreläsning."

Ove Holmström, meditationsledare.

"En hands-on workshop som gav mig praktiska, unika och enkla verktyg till att utöva meditation på egen hand i vardagskaoset. Saleh satte sin personliga prägel på workshopen och anpassade den efter gruppens behov. Han skapade en trygg atmosfär för deltagarna.
Jag är mycket nöjd över att jag investerade min tid på detta."

Fung Tu

”Det var en magisk upplevelse att under Saleh Vallanders ledning meditera tillsammans med hundra andra helt främmande människor. Lugnet spred sig även utanför Atriumgården, vittnade andra besökare.”

Susan Båge, Stadsbiblioteket i Lund.

Välkommen att kontakta mig för mer info.

0764256686

Lund

saleh.av@hotmail.com

©2019 Saleh Vallander